Schenkingen

Schenkingen en nieuwe aanwinsten!

Museum de 5000 Morgen wordt steeds meer museum van Hoogeveen haar inwoners. Dit is vooral te merken aan de vele schenkingen die het museum wekelijks in ontvangst neemt. Het is een soort stilzwijgende afspraak dat het museum zich meer richt op objecten, kunst en historische gebruiksvoorwerpen en de Historische Kring veel meer op de geschreven bronnen, documenten, foto’s en geschreven uitgaven. Maar de gever bepaalt natuurlijk zélf aan wie hij of zij schenkt.

Zo ontving het museum onlangs een zilveren oorijzer, 3 prachtige kabinetskommen, Drentse kleding, een majolica art deco petroleumhanglamp, een tilijzer voor jutezakken, een biedermeier koperen spreekhoorn, veevoederzakken met Hoogeveen opdruk, een glasverzameling, een bajonet van een Franse parachutist die in 1945 landde in de buurt van Pesse etc. etc. Te veel om op te noemen.

Dat we veel spullen krijgen ligt vooral aan de gewijzigde inrichtingswensen van de jongere generatie. Voor veel antieke spullen is geen ruimte meer in de moderne huiskamer en mensen schenken hun spullen liever aan het museum dan dat ze ze verkopen op rommelmarkten of internet. Een mooie ontwikkeling voor het museum.

We krijgen zo veel, dat we soms moeten zeggen dat we de schenking niet toe willen voegen aan de collectie. We nemen de spullen dan wel in ontvangst, maar spreken af dat we de spullen dan mogen verkopen op een jaarlijkse veiling / rommelmarkt. Van de opbrengst van deze spullen kan het museum dan echte gewenste aankopen doen.

Om de schenkingen voor de collectie in goede banen te leiden hebben we vier deskundigen aangesteld om te bepalen of het aangebodene in de collectie wordt opgenomen of niet. Zij vergaderen elke eerste donderdag van de maand en bespreken wat te doen met de aangeboden spullen.

Bij een schenking die in de collectie wordt opgenomen wordt altijd een officieel document geschreven met de beschrijving van het object, de staat waarin het verkeert, waarom het in de collectie wordt opgenomen en wie de schenkers zijn. Hierbij willen we ook altijd graag weten van wie het is geweest of waarom het voorwerp zo bijzonder is. De provenance* heet dat.
Naast schenkingen krijgt het museum soms ook objecten in bruikleen. Dat gebeurt vaak als particuliere verzamelaars tijdelijk voor een (wissel)tentoonstelling hun spullen uitlenen aan het museum en de spullen weer terug willen hebben. Dit onderdeel is goed geregeld en daarvoor worden aktes in tweevoud voor opgemaakt.

De drie mogelijkheden kort op een rij:

U schenkt spullen aan het museum en geeft aan dat het museum vrij is om er mee te doen wat hun goeddunkt. Het museum mag ze in de collectie opnemen of verkopen om andere aankopen te bekostigen.

  • U schenkt spullen aan het museum en geeft aan dat u ze retour wenst te ontvangen als de commissie besluit ze niet in de collectie op te nemen.
  • U geeft spullen aan het museum in (langdurig) bruikleen. Het museum bewaart uw spullen in depot en/of gebruikt ze voor (wissel)tentoonstellingen.
  • Er wordt een vitrine ingericht waarin de schenkingen van de maand tentoongesteld worden met de naam van de schenker erbij.

* Provenance: het verhaal achter een voorwerp.

Een voorbeeld: In het depot van het museum liggen twee antieke brilletjes. Het eerste is gaaf en van een edel metaal. Het tweede is van onedel metaal en heeft een barstje in het glas. Dit brilletje is echter gedragen door de eerste burgemeester van Hoogeveen. Door het verhaal achter de bril wordt de waarde voor het museum plotseling anders.
Een ander voorbeeld is het volgende: We hebben een bajonet / dolk van een parachutist geaccepteerd die bij de bevrijding van Hoogeveen werd ingezet. Hij kwam in Pesse / Ruinen terecht. Hij is geschonken aan een boer die hem hielp te ontvluchten. Normaal gesproken zou het museum dit wapen niet in de collectie hebben opgenomen, maar vanwege de provenance nu juist wel!

Reageren is niet mogelijk