Een dagvaarding ontvangen. En nu?

Een dagvaarding ontvangen. En nu?Een dagvaarding ontvangen? Wat moet je nu doen of regelen? Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor het gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. Sociaal Verhaal is een organisatie opgezet door vrijwilligers, met als doelstelling rechtshulp verlenen bij ingrijpende problemen op sociaal-maatschappelijk gebied. Bij Sociaal Verhaal streven ze ernaar om mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen gekomen zijn, te voorzien van gratis juridisch advies.

Gratis juridisch advies voor allerlei sociaal-maatschappelijke zaken

Zoals eerder vermeld geeft SociaalVerhaal.com gratis juridisch advies bij ingrijpende problemen op sociaal-maatschappelijk gebied. Zo geven zij bijvoorbeeld advies voor zaken dat te maken heeft met het volgende:

  • Alles te maken met politie of justitie. Dit kan zijn, bij het ontvangen van een dagvaarding, wanneer je onterecht vast moet zitten of vast hebt gezeten of wanneer je rijbewijs is ingevorderd
  • Alles te maken met DUO of studiefinanciering. Dit kan bijvoorbeeld de kwijtschelding van een studieschuld zijn, maar ook de algemene voorwaarden van een studieschuld of juist over de studiefinanciering
  • Alles met een energiemaatschappij, bijvoorbeeld het afsluiten of het heraansluiten van de energie 
  • Ook geven zij gratis juridisch advies op zakelijke aspecten, hierbij kun je denken aan wanneer een faillissement is aangevraagd of wanneer je de loonsanctie UWV op wil heffen 

Een dagvaarding ontvangen en wat er na? 

Zoals vermeld gaan we bij deze tekst dieper in op een dagvaarding, wat moet je doen wanneer je dit ontvangt? Moet je advocaten inschakelen? Voor antwoord op al je vragen kun je dus contact opnemen met de vrijwilligers van Sociaal Verhaal, zij zullen u gratis te woord staan en juridisch advies geven wanneer u verdacht wordt van de meest uiteenlopende strafbare feiten, zoals:

  • Vermogensdelicten (diefstal, oplichting, verduistering etc.)
  • Geweldsdelicten (mishandelingen, huiselijk geweld, vernieling etc.)
  • Verkeersdelicten (rijden onder invloed, rijden met een ingevorderd rijbewijs)
  • Andere delicten als stalking, bedreiging of beledigingen

Wanneer je een dagvaarding ontvangen hebt van de deurwaarder, dan ben je de gedaagde partij in de kantongerechtsprocedure. Je mag dan reageren op de dagvaarding, inderdaad, mag, het hoeft dus niet. Mocht je willen reageren doe je dit alleen naar de kantonrechter. Alleen als je het eens bent met de gekregen dagvaarding neem je contact op met de eiser of met de deurwaarder. Als je het voor de aangegeven zittingsdatum in de dagvaarding het met elkaar eens geworden bent, kan de eiser de dagvaarding intrekken. Dit scheelt voor beide partijen proceskosten die door de ‘verliezende partij’ verschuldigd zijn als de kantongerechtsprocedure doorgang vindt en de rechter een vonnis wijst.

Maar, het kan natuurlijk ook dat je het niet met de dagvaarding eens bent, dan heb je drie mogelijkheden, je reageert schriftelijk op de dagvaarding naar de kantonrechter, je antwoordt mondeling op de eerste rolzitting in de dagvaarding of je reageert gewoon niet.

Als je kiest om schriftelijk te reageren op de dagvaarding dan reageer je op de inhoud van de dagvaarding met een goede onderbouwing waarom je niet eens bent met de eiser inclusief bewijzen waarom jij gelijk hebt. Als je schriftelijk reageert hoef je niet persoonlijk ook nog naar de zitting te komen.

Doet u het mondeling, dien je te komen naar de eerste rolzitting en je bewijsstukken mee te nemen waarom jij gelijk hebt en deze geef je dan ook af. 

Reageert u niet, dan krijgt u binnen twee weken uitslag van de uitspraak van de rechter. 

Reageren is niet mogelijk