Aanstellen vertrouwenspersoon en ondernemingsraad; alles wat u hierover moet weten!

In het midden- en grootbedrijf is het gebruikelijk om een vertrouwenspersoon voor het personeel aan te nemen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon gaat in overleg met de ondernemingsraad. Bent u op zoek naar een vertrouwenspersoon of iemand die u hier advies over kan geven? Dan bent u bij Pasme aan het goede adres. Pasme heeft alle kennis in huis om u te helpen rondom alle kwesties bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon en de ondernemingsraad, zoals u hier kunt lezen: https://www.pasme.info/aanstellen-vertrouwenspersoon-ondernemingsraad/. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is om verschillende redenen belangrijk. Het is belangrijk dat werknemers een aanspreekpunt hebben waar ze met hun zorgen naartoe kunnen. Voor welke zaken kunnen werknemers o.a. naar een vertrouwenspersoon stappen?

  • Als ze gepest worden op de werkvloer
  • Te maken hebben met intimidatie
  • Seksuele intimidatie hebben ervaren
  • Er agressie of geweld tegen hen is gebruikt
  • Als ze zich gediscrimineerd voelen
  • Als ze een vermoeden van misstand hebben dat schadelijk kan zijn voor de organisatie

Kortom, als een werknemer zich onveilig voelt op de werkvloer kan hij of zij naar een vertrouwenspersoon stappen. De vertrouwenspersoon is in eerste plaats een luisterend oor en zal samen met de werknemer kijken wat voor stappen er ondernomen kunnen worden, indien gewenst. Voor de ondernemingsraad kan het aanstellen van een vertrouwenspersoon van grote waarde zijn, omdat hij of zij kan signaleren wat er speelt in de organisatie en wat veel voorkomende problemen zijn. De ondernemingsraad kan hier vervolgens op inspelen en zorgen dat dat deze signalementen in de organisatie worden aangepakt. Echter gaat hier nog een stap aan vooraf: het aanstellen van een vertrouwenspersoon gaat namelijk in overleg met de ondernemingsraad.

Wat komt er kijken bij het aanstellen van vertrouwenspersoon in overleg met de ondernemingsraad?

Wat hebben het aanstellen van een vertrouwenspersoon en een ondernemingsraad met elkaar van doen? De ondernemingsraad bestaat uit werknemers van de organisatie die de belangen van de werknemers behartigen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de werktijden, pensioenregelingen, het aannemen van minderheden, nagaan of afspraken worden nageleefd en of werknemers eerlijk en gelijk worden behandeld. Daarnaast kan de ondernemingsraad ook inspraak doen op bedrijfseconomische kwesties van het management. Om de belangen van de werknemers te behartigen, kan er een vertrouwenspersoon aangesteld worden. Het initiatief om een vertrouwenspersoon aan te stellen kan zowel komen vanuit het management of vanuit de ondernemingsraad. Als er van hogerop wordt besloten tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon, moet dit in overleg gaan met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft namelijk bepaalde rechten als het aankomt op het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Zo heeft de raad recht op informatie en advies, het voorstel aan de werknemers voor te leggen ter instemming en het nemen van initiatieven. Het intern of extern aanstellen van een vertrouwenspersoon door de ondernemingsraad, behoort ook tot besluiten die de raad moet nemen. Een intern vertrouwenspersoon kan een van de werknemers zijn, een extern vertrouwenspersoon komt van buiten het bedrijf.

Hoe kan Pasme u hiermee van dienst zijn?

Pasme kan u ondersteunen in het bieden van advies wanneer u een vertrouwenspersoon wilt aantellen in overleg met de ondernemingsraad. Daarnaast kan Pasme ook een extern vertrouwenspersoon aanbieden die ervaring heeft met het omgaan met ondernemingsraden. Deze vertrouwenspersoon kan uw bedrijf helpen als u merkt dat er spanningen op de werkvloer zijn, doordat werknemers zich niet veilig voelen in hun omgang met collega’s. Een veilige werkomgeving is het recht van iedere werknemer en komt altijd ten goede van een prettige werksfeer en productieve werknemers. 

Reageren is niet mogelijk